Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία BIODASOS ιδρύθηκε το 2006 ως συνέχεια της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης “ΤΣΙΜΠΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ” και δραστηριοποιείται στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων Πρασίνου καθώς και Δασοτεχνικών Έργων.

Στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και διαθέτει άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα διατηρεί συνεργασία με εξειδικευμένους  εξωτερικούς συνεργάτες.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία πρασίνου 2ης τάξης, με αριθμό μητρώου 31914.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
LOGO ISO 9001
LOGO ISO 14001

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Δασοτεχνικά Έργα
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Ανάπλαση & Συντήρηση Πρασίνου
 • Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Καθαρισμός Βλάστησης & Εκχόρτωση
 • Αποψίλωση & Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
 • Κλαδεύσεις & Κοπή Υψηλών Δέντρων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Δασοτεχνικά Έργα
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Ανάπλαση & Συντήρηση Πρασίνου
 • Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Καθαρισμός Βλάστησης & Εκχόρτωση
 • Αποψίλωση & Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
 • Κλαδεύσεις & Κοπή Υψηλών Δέντρων